Osiris

Såld

Osiris var en av de mest centrala gudarna i egyptisk mytologi, son till Nut och Geb, make till Isis, fader till Horus, bror till Set.

Osiris bildade tillsammans med sin hustru och son en central gudomlig triad i den egyptiska gudaskaran. Ursprungligen var Osiris en fruktbarhets- och sädesgud men liksom många andra egyptiska gudar ändrades hans funktion med tiden.


80x80 cm
silver & svart 

7 500,00 kr